Lánc, lánc, eszterlánc ...

Lánc, lánc, eszterlánc,
eszterlánci cérna,
kisleányok bús körében
kergetõzöm én ma.
Nincs semmi aranyom,
jobbra-balra löknek,
körbe-körbe, egyre körbe,
láncán kis kezöknek.
Merre menjek, szóljatok,
hátra vagy elõre?
Az erdõbe megbotoltam,
egy nagy, csúnya kõbe.
Voltam én is jófiú,
Istenem, de régen,
csigabigát én is hívtam
künn a régi réten.
Verset mondtam én is ám
gilicemadárra,
magyar gyerek gyógyította,
török gyerek vágta.
Jártam az erdõben is
csillagot keresve,
aranykapun én is bújtam,
és aludtam este.
Nézzetek rám, húgaim,
éjjel most nem alszom,
bámulom a holdvilágot,
véres már az arcom.
Nézzetek rám, lelkeim,
a cipõm levásott,
körmeimmel, kárörömmel
csúnya gödröt ások.
Szánjatok meg, szíveim,
rongyos a kabátom,
szédül a lánc, szédül a tánc,
már utam se látom.
Szeretem a láncot én,
de úgy fáj e sok lánc,
szeretem a táncot is én,
csakhogy ez pokoltánc.
Engedjetek innen el,
hagyjatok magamra,
este szépen süt a lámpám,
este jó a kamra.
Hagyjatok szaladni még,
tündérekbe hinni,
fehér csészébõl szelíden
fehér tejet inni

Farsangi népdal Désfalváról

Királyfalva, Szentbenedek,
Feleségért oda megyek.
Feleséget szépet hozok,
Láda ruhát nem hozhatok.

A désfalvi csere alatt,
Folyik a szerelempatak.
Aki abból vizet iszik,
Babájától elbúcsúzik.

Én is abból vizet ittam,
A babámtól elbúcsúztam.
Úgy elbúcsúztam szegénytõl,
Mint õsszel fa levelétõl.

A désfalvi templom elõtt,
Három ágú diófa nõtt.
Három ágú, hat levelû,
Az én babám csalfaszívû.

Jaj, de szépen harangoznak,
Talán az én galambomnak.
Bárcsak addig ne temetnék,
Amíg én oda nem mennek.

Koporsójára borulnék,
Jaj de keservesen sírnék.
Kesereghet, azaz anya,
Kinek két fia katona.

Egyik huszár, másik káplár,
Huszár kaszárnyában sétál.
Huszárkaszárnya, repedj meg.
Te meg babám szabadulj meg.

Szabadulnék, de nem lehet,
Fölesketett az ezredes.
Fölesketett egy idõre,
Kerek három esztendõre.

(Désfalva)

Hull a szilva a fáról

Hull a szilva a fáról, most jövök a tanyáról,
Ej, haj, ruca-ruca kukorica derce.

Egyik ága lehajlott, az én rózsán elhagyott,
Ej, haj, ruca-ruca kukorica derce.

Kis kalapom fekete, páva tolla van benne,
Ej, haj, ruca-ruca kukorica derce.