Magyar Néprajz 8/2 (részlet)

Beküldve: Hírek

"A játéktevékenységben megnyilvánuló gyermekfolklór éppúgy szolgálja a gyermekek testi, szellemi fejlõdését, szórakoztatását, mint a társadalmi életbe, a hagyományokba való belenevelõdését. A gyermekfolklórt (akárcsak a felnõttek folklórját) többek között a közösségi jelleg, a nemek és korosztályok szerinti elkülönülés, a hagyományozás és állandó alkotókészség jellemzi. A gyermekkor költészetének fõ mûfajai, a mondókák, lírai játékdalok és dramatikus jellegû játékszövegek ugyancsak megfelelõ elõzményei a felnõttek folklórmûfajainak."