Síppal, dobbal, nádi-hegedűvel

Beküldve: Hírek

A zenei nevelés már újszülött korban elkezdődik. Erre minden édesanya az első pillanattól fogva képes. Kodály Zoltán ezt így fogalmazta meg: "Az anya nemcsak a testét adja gyermekének, lelkét is a magáéból építi". A gyermek zenei érdeklődésének el­in­dítására az énekelgetés és az énekes játék a legjobb módszer. Az énekelgető édesanya, nagymama személyes játéka érzelmileg hat a gyermekre! Örül egy közös „Hopp, hopp katonának” vagy "Csíp, csíp csókának", meghozza játékos kedvét egy "lovagoltató" vagy "höcögtető", csitíthatjuk csendes alta­tóval, melyekre bőven találunk példát népi hagyományainkban. A zenei mondókák és "ölbeli játékok" fontos szerepet töltenek be az anya­nyelvi (szókincs és artikuláció) és a testi (lég­zés, mozgáskoordináció) fejlesztésében is. A játék során a gyermek egészen közelről látja a felnőtt arcát és száját, így pontosan látja, hogyan kell képezni a hangot. Előnye a prózai beszéddel szemben, hogy ritmusát a mozdulat lassítja. Ez nagymértékben segíti a gyermeket a modell pontos utánzásában, a szép beszédkiejtésben és tanulásban. Ezekből az egyszemélyes játék­hely­zetekből fejlődik ki a kisgyermek éneklési kedve. Ebben az életkorban éneklése min­dig szoros összefüggésben van a mozgásával, a kettő együtt szoros egymásra hatásában fejlődik.

Részlet: (lurkovilag) Síppal, dobbal, nádi-hegedűvel.

Altatódal, bölcsődal

Beküldve: Hírek

Altató, bölcsődalAz altatódal ősi eredetű lírai műfaj, az úgynevezett alkalmi líra megnyilvánulási formája. Hagyományai a népköltészetben gyökereznek, de közel áll a varázsdalokhoz, munkadalokhoz is; a műköltészet is kedveli. Egyes népeknél önálló műfajjá fejlődött - hazánkban, bár a honfoglalás előttig visszavezetik, nem vált önálló műfajjá, hivatalosan foglalkozni is viszonylag késõn kezdtek vele. [A teljes cikk]
Forrás: babazo.hu

Néptánc és népi játékok

Beküldve: Hírek

Néptánc és népi játékokA magyar népzene, népdal és néptánc gyökerei visszanyúlnak a sámánok idejéig, mikor az ember és a természet ma már ismeretlen minőségű kapcsolatban álltak egymással. A kapcsolódás kölcsönhatást is jelentett, amely varázslatokkal teli, félelem mentes állapotot idézett elő.
A gyermek kerek egész. A magyar őskultúra szintén sűrűre és gömbölyűre csiszolódott az idő és emberek sokasága által. A ritmika, alapritmus a magzati nyugalmat idézi, mikor a világ metronómját az anya szívverése jelentette.