Farsangi népdal Désfalváról

Királyfalva, Szentbenedek,
Feleségért oda megyek.
Feleséget szépet hozok,
Láda ruhát nem hozhatok.

A désfalvi csere alatt,
Folyik a szerelempatak.
Aki abból vizet iszik,
Babájától elbúcsúzik.

Én is abból vizet ittam,
A babámtól elbúcsúztam.
Úgy elbúcsúztam szegénytõl,
Mint õsszel fa levelétõl.

A désfalvi templom elõtt,
Három ágú diófa nõtt.
Három ágú, hat levelû,
Az én babám csalfaszívû.

Jaj, de szépen harangoznak,
Talán az én galambomnak.
Bárcsak addig ne temetnék,
Amíg én oda nem mennek.

Koporsójára borulnék,
Jaj de keservesen sírnék.
Kesereghet, azaz anya,
Kinek két fia katona.

Egyik huszár, másik káplár,
Huszár kaszárnyában sétál.
Huszárkaszárnya, repedj meg.
Te meg babám szabadulj meg.

Szabadulnék, de nem lehet,
Fölesketett az ezredes.
Fölesketett egy idõre,
Kerek három esztendõre.

(Désfalva)