Mennybõl az angyal

Mennybõl az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok!angyal
Hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok.
Istennek Fia, aki született jászolban, jászolban,
Õ leszen néktek Üdvözítõtök valóban, valóban.
Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária;
Barmok közt fekszik,
jászolban nyugszik szent Fia, szent Fia.
El is menének köszöntésére azonnal, azonnal
Szép ajándékot vivén szívökben magukkal, magukkal.
A kis Jézuskát egyenlõképen imádják, imádják,
A nagy Úristent ilyen nagy jóért mind áldják, mind áldják.